Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „ZYSKUJ Z PASO!”

 • Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” jest PASO – TRADING sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, przy ulicy Lutomierskiej 48, 95-200 Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru w Łodzi pod numerem 0000222056, REGON 472194731, NIP 731-17-15-822, zwanym dalej Organizatorem.
 • Celem Programu jest promocja Organizatora i jego Produktów, a przez to zwiększenie popytu na oferowane Produkty oraz zwiększenie ich sprzedaży, jak również budowanie lojalności Klientów.
 • Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!”.
 • Program prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dedykowany jest wyłącznie Klientom prowadzącym działalność gospodarczą, w szczególności właścicielom aptek i punktów aptecznych. Program nie jest przeznaczony dla pracowników i współpracowników Klientów oraz pracowników i współpracowników
 • Program obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, przy czym Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia powyższego okresu.
 • Programem objęte są wszystkie Produkty Organizatora dostępne w sprzedaży w okresie trwania Programu.
 • Nagrodami w Programie są do wyboru: produkty AGD różnych producentów i marek, kupony premiowe Sodexo Pass Polska lub Produkty Producenta,  których wartość uzależniona będzie od wartości dokonanego przez Klienta zakupu Produktów.
 • Warunkiem przystąpienia do Programu i otrzymania nagrody jest dokonanie przez Klienta zakupu u Organizatora minimum na kwotę 200 złotych netto, składającego się z całego asortymentu oferowanego przez Producenta.
 • W przypadku dokonania przez Klienta zakupu na kwotę:

 

PRÓG ZAKUPOWY (ZŁ NETTO)

NAGRODY

300

Lipton yellow label tea                                                         

Dilmah premium tea   

Jacobs kronung mielona  

Jacobs velvet rozpuszczalna

Poduszka

Ariel kapsułki

350

Ręcznik mały 50x90               

Ręcznik 70x140 

Ręcznik 50x100

500

Kołdra 160/200                                        

Kołdra 220/200      

Koc mikrofibra  

Prześcieradło 160/200

Wittchen kosmetyczka

Prześcieradło 2200/200

Trzymiesięczny dostęp do NETFLIX*

Karta podarunkowa do Allegro o wartości 100zł*

800

Patelnia

Fartuch

Pościel 160/200

Pościel 220/200

1000

Czajnik

Szczoteczka do zębów

Toster

Opiekacz

Blender

Żelazko

Suszarka do włosów

Bony Sodexo

1500

Ekspres przelewowy

Wittchen walizka

Bony Sodexo

*Nagrody przysługują za zakup asortymentu marek PASOCARE, PASOCARE MED. Oraz HOT PLAST.

 • Powyższy asortyment nagród może ulec zmianie.
 • Istnieje możliwość kumulacji kwot z zamówień składanych przez Klienta nie później niż do 31.12.2020 roku.
 • Wartość poszczególnego zamówienia uprawniającego do kumulacji kwot zamówień nie może być niższa niż 200 złotych netto.
 • Organizator przyjmuje zamówienia pod numerem telefonu (42) 215-32-50 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 lub bezpośrednio u Konsultanta lub Przedstawiciela.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju.
 • Klienci nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na rzecz osób trzecich.
 • Zgodnie z przepisami prawa podatkowego Klient, otrzymujący nagrodę za udział w Programie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, dokonuje we własnym zakresie rozliczenia podatku dochodowego od otrzymanej nagrody.
 • Organizator oświadcza, iż nagrody w Programie Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” nie podlegają̨ łączeniu z promocjami i rabatami z innych programów lojalnościowych i promocyjnych Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie oraz zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej.
 • Jakiekolwiek naruszenia Regulaminu przez Klienta mogą spowodować wykluczenie z Programu.
 • Klient poprzez złożenie zamówienia wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 • Organizator jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza podane przez Klienta dane osobowe wyłącznie w celu realizacji uprawnień przysługujących Klientowi i w związku z uczestnictwem w Programie.
 • Organizator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klienta zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie dla zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klienta przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.
 • Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej „ZYSKUJ Z PASO!” dostępny jest na stronie internetowej paso-trading.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 • Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza tym samym, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz że go akceptuje.